Wpisz aby wyszukać

Klauzula informacyjna Facebook

1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Twój Farmaceuta lub komunikatora Messenger jest Invimed-T Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Twój Farmaceuta lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Invimed-T Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: Monika Sobczyk, IOD@invimed.pl

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • administrowania i zarządzania fanpage’m Twój Farmaceuta, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Invimed-T Sp. z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m Twój Farmaceuta;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Invimed-T Sp. z o.o. poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Invimed-T Sp. z o.o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Invimed-T Sp. z o.o.;
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Invimed-T Sp. z o.o., za które Invimed-T Sp. z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Invimed-T Sp. z o.o., jako prowadzącemu fanpage.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Twój Farmaceuta, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Twój Farmaceuta mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Invimed-T Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Twój Farmaceuta, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Invimed-T Sp. z o.o. własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Invimed-T Sp. z o.o., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Invimed-T Sp. z o.o. może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Invimed-T Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).